Saturday, June 12, 2010

Carrie 's Chinese painting

( Hummingbird ) Thu Sang Hữu Tình
( Bạch ) Mã Đáo Thành Công
Cành Mai Hồng Hạnh PhúcFriday, June 11, 2010

Tranh Thủy Mặc

HOA TUYẾT
QUÂN DÂN

ĐỢI CHỜ
GÓC TỐI
VẤN VƯƠNG


Followers

Google+ Followers